Cenník

CENNÍK na rok 2023

Mesačný poplatok za starostlivosť o dieťa (školné) zahŕňa:

  • Celodenný alebo poldenný pobyt dieťaťa za mesiac (bez poplatku za stravu)
  • Krúžková činnosť (cudzí jazyk, športová aktivita, rozvoj jazykových schopností – hráme sa s jazýčkom), malý bádateľ, )
  • Logopedická starostlivosť
  • Didaktické pomôcky, pracovné zošity, interaktívne hračky,…
  • Vankúš, prikrývka, posteľná bielizeň, uteráčik
  • Pranie, čistenie, upratovanie, úprava areálu
  • Hygienické potreby (okrem zubnej kefky a zubnej pasty)
  • Mimo vzdelávacie aktivity (plávanie, krátkodobé výlety, divadelné predstavenia, exkurzie,…)

Pri súrodencoch je možné uplatniť súrodeneckú zľavu vo výške 20% zo školného.

 

Cenník

Registračný a manipulačný poplatok – jednorazovo pri nástupe do materskej školy 100 €/dieťa/rok
Celodenná starostlivosť (dieťa do 3 rokov) – mesačný poplatok je stanovený  na dieťa v  €/dieťa/mesiac bez stravy 250 €/dieťa/mesiac
Celodenná starostlivosť (dieťa od 3 rokov) – mesačný poplatok je stanovený  na dieťa v  €/dieťa/mesiac bez stravy 200 €/dieťa/mesiac
250 €/dieťa/mesiac – platí pre deti, ktoré sú do SMŠ riadne zapísané po 15.09. bežného roka
Stravná jednotka – celodenný pobyt v €/dieťa/deň - poplatok nie je zahrnutý v mesačnej cene(desiata, obed, olovrant, pitný režim, ovocie, zelenina)  Režijný poplatok (príprava, manipulácia, doprava)  1,90 €/dieťa/deň
15 €/dieťa/mesiac
Poldenná starostlivosť (dieťa do 3 rokov) – mesačný poplatok je stanovený  na dieťa v  €/dieťa/mesiac bez stravy 150 €/dieťa/mesiac
"Celodenná starostlivosť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku bez stravy Ceny za logopedickú starostlivosť a iné mimo vzdelávacie aktivity bude stanovená individuálne." 0 €
Poldenná starostlivosť (dieťa od 3 rokov) – mesačný poplatok je stanovený  na dieťa v  €/dieťa/mesiac bez stravy 120 €/dieťa/mesiac 150 €/dieťa/mesiac – platí pre deti, ktoré sú do SMŠ riadne zapísané po 15.09. bežného roka
Stravná jednotka – poldenný pobyt v €/dieťa/deň – poplatok nie je zahrnutý v mesačnej cene(desiata, obed, pitný režim, ovocie, zelenina)  Režijný poplatok (príprava, manipulácia, doprava) 1,55 €/dieťa/deň
15 €/dieťa/mesiac

Dieťa môžete do materskej školy prihlásiť vyplnením elektronického formulára, prípadne vyplnením prihlášky vo formáte PDF, ktorú si spoločne s lekárskym potvrdením môžete stiahnuť v našich dokumentoch.

Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov je možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € na mesiac. Viac o príspevku si môžete prečítať tupodrobnejšie informácie a žiadosť nájdete tu.

Voľné pracovné pozície

Elektronická žiadosť

Dokumenty

Dotazník