Dotazník

Vážení rodičia,

stávate sa súčasťou novej situácie – vstup Vášho dieťaťa do materskej školy. Je to udalosť, ktorá  je veľmi významná pre Vás, ale hlavne pre Vaše dieťa. Keďže každé dieťa je individuálnou osobnosťou, reaguje na každú zmenu a na každú situáciu inak.

U dieťaťa je dôležité, aby sa v novom prostredí cítilo bezpečne a aby dôverovalo ľuďom, ktorí s ním budú tráviť veľkú časť dňa.

Zverujete nám Vaše dieťa s dôverou a našim cieľom je, aby zvládnutie tejto veľkej zmeny (celý deň bez svojich najbližších) zvládlo čo najľahšie a aby sa cítilo bezpečne a v pohode.

Aby sme Vám aj Vášmu dieťaťu mohli čo najviac uľahčiť vstup do materskej školy, je potrebné, aby sme ho aspoň čiastočne poznali. K tomu nám má pomôcť priložený dotazník. Prosíme Vás vyberte si pri každej otázke najvhodnejšiu možnosť, alebo vlastnými slovami popíšte svoju skúsenosť, alebo popíšte primeranú situáciu.

Dotazník je pre nás veľmi dôležitý, aby sme dokázali byť čo najlepšie pripravení na prácu s Vašim dieťaťom.

Ďakujeme, kolektív pracovníkov SMŠ Motýlik

Dotazník

17. V oblasti sebaobslužných návykov (ku každej položke vyberte jednu možnosť):

Voľné pracovné pozície

Elektronická žiadosť

Dokumenty

Dotazník