Inštrukcie k nástupu do SMŠ

Ako postupovať k umiestneniu dieťaťa do materskej školy 

 • Vyplňte a odošlite elektronickú prihlášku, alebo pošlite mailom zoskenovanú podpísanú prihlášku
 • Pripravte si aktuálne potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave a spôsobilosti dieťaťa navštevovať predškolské zariadenie
 • Vyplňte dotazník novoprijatých detí do materskej školy
 • Vyplňte súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Vyplňte splnomocnenie k preberaniu dieťaťa z MŠ
 • Pošlite všetko zoskenované na niektorú z uvedených mailových adries
 • Originály prinesiete spolu s aktuálnym prehlásením o bezinfekčnosti, fotokópiou kartičky poistenca dieťaťa a odovzdáte pri nástupe dieťaťa do MŠ
 • Pri nástupe dieťaťa prineste aj potrebné veci uvedené v zozname Čo dieťa do MŠ potrebuje
*Všetky dokumenty nájdete v sekcií Dokumenty pod týmto textom.

Dokumenty

Dotazník

Prihláška

Informácie k platbám

Po potvrdení prihlášky (mailom) – potvrdenie o prijatí dieťaťa do materskej školy uhraďte registračný poplatok 100 € na č.ú:

IBAN SK65 1100 0000 0029 2387 1110

 • variabilný symbol= rodné číslo dieťaťa
 • konštantný symbol = 0308
 • poznámka = meno a priezvisko dieťaťa_registracia

Registračný poplatok je potvrdenie záväzného záujmu  o dochádzku do materskej školy. 


Poplatok za starostlivosť o dieťa – školné je splatné do 20. dňa v mesiaci.

V prípade umiestnenia súrodencov je možné uplatniť súrodeneckú zľavu vo výške 20% z ceny školného.

Rodičom detí do 3 rokov prepláca ÚPSVaR  školné poplatky vo výške 280 € mesačne. Viac informácií TU.


Preddavok na stravu je splatný do 20. dňa v mesiaci:
30,80 € + 20 € režijný poplatok/mesačne (celodenný pobyt)
25,60 € + 20 € režijný poplatok/mesačne (poldenný pobyt)

Tieto dve položky uhrádzajte jednotlivo na číslo účtu:

IBAN SK65 1100 0000 0029 2387 1110

 • variabilný symbol = mesiac za ktorý platíte
 • konštantný symbol = 0308
 • poznámka = meno a priezvisko dieťaťa_skolne
 • poznámka = meno a priezvisko dieťaťa_strava

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok k platbám nás kontaktujte. Veľmi radi pomôžeme.


Kontakt:

info@azetservis.sk

info@smscabajcapor.sk

+421 907 109 172

Voľné pracovné pozície

Elektronická žiadosť

Dokumenty

Dotazník