Režim dňa

Režim dňa

06:30 hod. – 08:00 hod. Schádzanie detí, ranný filter
08:00 hod. – 08:40 hod. Hry a hrové činnosti podľa záujmu/didaktické aktivity
08:40 hod – 09:00 hod. Ranné cvičenie
09:00 hod. – 09:20 hod. Hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu (desiata)
09:20 hod. – 09:40 hod. Zamestnanie - edukačné činnosti
09:40 hod. – 11:15 hod. Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11:15 hod.- 11.45 hod. Prezliekanie, hygiena, obed
11:45 hod. – 14:15 hod. Odpočinok
14:15 hod. – 14:45 hod. Hygiena, obliekanie, činnosti zabezpečujúce životosprávu (olovrant)
14:45 hod. – 16:30 hod. Záujmové a krúžkové činnosti, telovýchovná chvíľka, hrové činnosti, pobyt vonku. Odchod detí domov.

Strava

Súčasťou Súkromnej materskej školy Cabaj – Čápor je aj Súkromná výdajná školská jedáleň Cabaj – Čápor. Vybavenie výdajnej školskej jedálne spĺňa štandardy školského stravovacieho zariadenia v zmysle platných legislatívnych noriem.

Stravu zabezpečujeme prostredníctvom Zariadenie školského stravovania pri Základnej škole Cabaj – Čápor, ktoré spĺňa príslušné náročné požiadavky pre predškolského stravníka.
Stravná jednotka pozostáva z desiaty, obeda (polievka, hlavné jedlo, nápoj) a olovrantu.

Celodenný pitný režim zabezpečujeme podávaním pitnej vody, ovocných čajov a štiav. Podporujeme podávanie ovocia a zeleniny.

Hygiena

Hygiena je veľmi dôležitá, nielen v súčasnej dobe, ale všeobecne.  Zvlášť veľkú dôležitosť  má dodržiavanie hygieny hlavne v detskom kolektíve, kde jej nedodržiavanie môže negatívne ovplyvniť chorobnosť detí a šírenie infekcií.
Všetci vieme, že k správnemu všestrannému rozvoju dieťaťa patrí aj pestovanie základných hygienických návykov detí a výchova k primeranej sebaobsluhe. Naše sociálne zariadenia spĺňajú najvyššie štandardy a sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre. Používanie mydla, obrúskov, vreckoviek považujeme za samozrejmé a sú v cene pobytu. Priestory sú pravidelne dezinfikované a v našich herniach aplikujeme mnohé opatrenia, ktoré smerujú k zamedzeniu zvýšenej chorobnosti detí. Vo vstupe do budovy je bezdotyková dezinfekcia a návštevy sú povinné používať jednorazové návleky na obuv.

Bezpečnosť

Bezpečnosť detí je u nás na prvom mieste. Je veľmi dôležitá, preto kladieme veľký dôraz na predchádzanie úrazom. Objekt materskej školy a jeho areál sú navrhnuté tak, aby bola úrazovosť maximálne eliminovaná. Prvky detského ihriska sú certifikované a k bezpečnosti je technickou inšpekciou TÜV SÜD Slovakia s r.o. vydaný Inšpekčný certifikát

V rámci edukačných a bežných činností (vychádzky, výlety, pobyt vonku,..) oboznamujeme deti s pravidlami cestnej premávky. Súčasťou veľkej terasy je aj malé „dopravné ihrisko“.  

Interiér materskej školy je vybavený nábytkom vhodným pre deti predškolského veku.

wdt_ID Súbor Názov súboru Príloha
2 Inšpekčný certifikát Príloha

Voľné pracovné pozície

Elektronická žiadosť

Dokumenty

Dotazník