Súkromná materská škola, Púpavová ulica 4108/12, Cabaj - Čápor vyhlasuje zápis detí na školský rok 2024/2025

Úvod

"...Poďme spolu lietať za poznaním..."

Vitajte v Súkromnej materskej škole Cabaj – Čápor

Súkromná materská škola Motýlik vznikla v lokalite Nový Cabaj, ktorá je súčasťou obce Cabaj – Čápor, dňa 01.04.2021. Zariadenie je zaradené do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky rozhodnutím Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR zo dňa 03.03.2021.

Našim cieľom je  poskytovať kvalitné a komplexné služby v oblasti predškolského vzdelávania detí. Poskytované služby reflektujú na potreby rodín s cieľom podporiť zosúladenie rodinného  a pracovného života.   K plneniu našich cieľov chceme pristupovať zodpovedne, s rešpektom a úctou k našim zverencom, ale aj k okoliu, ktorého sme súčasťou. Našou prioritou je maximálna podpora všestranného rozvoja detí a podpora rozvoja ich zdravého sebavedomia.  

Riadime sa dvomi múdrosťami:

Deti sú naša budúcnosť  Najlepšia investícia je investícia do detí

pretože všeobecne platí, že čo do detí v útlom veku „vložíme-investujeme“ to sa nám v budúcnosti vráti v dobre pripravenej
novej generácii.

Náš Školský vzdelávací program nesie názov Poďme spolu lietať za poznaním… a „lietať“ za poznaním chceme s veselým motýlikom, ktorý je symbolom našej materskej školy.  

Voľné pracovné pozície

Elektronická žiadosť

Dokumenty

Dotazník